Habitacions

La casa disposa de sis habitacions amb una capacitat per a allotjar un total de 17 persones.
A cadascuna de les habitacions se’ls ha atorgat un nom que al·ludeix a elements característics que conformen la natura del paisatge de l’entorn de la casa.